Brushane, fyrvägen, Ölands södra udde
70x50 cm med 16 mm träram
Pris 650 kr inkl. frakt

Ärtsångare södra lundparkeringen, Öland
50x30 cm med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt

Måne över Össby, Öland
50x70 cm med 16 mm träram
Pris 650 kr inkl. frakt
SÅLD!

Jorduggla, Sebybadet, Öland
70x50 cm med 16 mm träram
Pris 650 kr inkl. frakt
SÅLD!

Gulbröstad snäppa, Sebybadet, Öland
60x40 cm med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt
SÅLD!

Säl i Össby, Öland
60x40 cm med 16 mm träram
Pris 550 kr inkl. frakt

Blåhake, Gräsgårdshamn, Öland
60x40 cm med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt

Sidensvans, Störlinge bodar, Öland
60x40  med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt

Höksångare, Parboäng, Öland
60x40 cm med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt

Stäpphök hane, Kvinnsgröta Öland
70x40 cm med 16 mm träram
550 kr inkl. frakt

Brandkronad kungsfågel, södra lunden,Öland
60x40 cm med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. frakt

Frösslundabron, Frösslunda, Öland
80x40 cm me 16 mm träram
Pris 650 kr inkl. frakt
 

Össby kvarngata
80x40 cm med 32 mm träram
Pris 650 kr inkl.  frakt
SÅLD!

Solnedgång över Össby
40x30 cm med 16 mm träram
Pris 400 kr inkl. moms

Tuvsnäppa, Sebybadet, Öland
60x40 med 16 mm träram
Pris 500 kr inkl. moms
SÅLD!